Hình ảnh tiến độ xây dựng EcoVillage Saigon River được cập nhật vào tháng 07 năm 2023. EcoVillage Saigon River chính là dự án đầu tay của Nhà sáng lập Ecopark khi mở rộng hoạt động vào thị trường phía Nam.

Hình ảnh tiến độ xây dựng EcoVillage Saigon River được cập nhật vào tháng 07 năm 2023.

Hình ảnh tiến độ xây dựng EcoVillage Saigon River được cập nhật vào tháng 07 năm 2023 – Nguồn: Seenee.

Hình ảnh tiến độ xây dựng EcoVillage Saigon River được cập nhật vào tháng 07 năm 2023.

Hình ảnh tiến độ xây dựng EcoVillage Saigon River được cập nhật vào tháng 07 năm 2023 – Nguồn: Seenee.

Hình ảnh tiến độ xây dựng EcoVillage Saigon River được cập nhật vào tháng 07 năm 2023.

Hình ảnh tiến độ xây dựng EcoVillage Saigon River được cập nhật vào tháng 07 năm 2023 – Nguồn: Seenee.

Hình ảnh tiến độ xây dựng EcoVillage Saigon River được cập nhật vào tháng 07 năm 2023.

Hình ảnh tiến độ xây dựng EcoVillage Saigon River được cập nhật vào tháng 07 năm 2023 – Nguồn: Seenee.

Hình ảnh tiến độ xây dựng EcoVillage Saigon River được cập nhật vào tháng 07 năm 2023.

Hình ảnh tiến độ xây dựng EcoVillage Saigon River được cập nhật vào tháng 07 năm 2023 – Nguồn: Seenee.

Hình ảnh tiến độ xây dựng EcoVillage Saigon River được cập nhật vào tháng 07 năm 2023.

Hình ảnh tiến độ xây dựng EcoVillage Saigon River được cập nhật vào tháng 07 năm 2023 – Nguồn: Seenee.

Hình ảnh tiến độ xây dựng EcoVillage Saigon River được cập nhật vào tháng 07 năm 2023.

Hình ảnh tiến độ xây dựng EcoVillage Saigon River được cập nhật vào tháng 07 năm 2023 – Nguồn: Seenee.

Hình ảnh tiến độ xây dựng EcoVillage Saigon River được cập nhật vào tháng 07 năm 2023.

Hình ảnh tiến độ xây dựng EcoVillage Saigon River được cập nhật vào tháng 07 năm 2023 – Nguồn: Seenee.

Hình ảnh tiến độ xây dựng EcoVillage Saigon River được cập nhật vào tháng 07 năm 2023.

Hình ảnh tiến độ xây dựng EcoVillage Saigon River được cập nhật vào tháng 07 năm 2023 – Nguồn: Seenee.

Với quy mô lên đến 55ha, 170 cây xanh/người, chuỗi tiện ích chăm sóc sức khỏe và trị liệu lớn nhất Việt Nam cùng vị trí chỉ cách Nhà Thờ Đức Bà 18km, tương đương 20 phút di chuyển bằng cano, dự án này chắc chắn trở thành biểu tượng sống mới của giới tinh hoa toàn cầu, là “nhà của người Sài Gòn” và là điểm đến của những tâm hồn khao khát thiên nhiên.