Hình ảnh tiến độ xây dựng Eco Village Saigon River được cập nhật vào tháng 12 năm 2023. Chúng ta có thể đi nhiều nơi trên thế giới để trải nghiệm những tinh hoa của đất trời. Nhưng nơi chúng ta mong mỏi trở về vẫn luôn là Nhà.

  • Nhà là nơi mỗi buổi sáng, đón chúng ta bằng thanh âm tuyệt vời nhất của tự nhiên.
  • Nhà là nơi ôm ấp trị liệu chúng ta bằng dòng suối khoáng diệu kỳ…
  • Nhà chăm sóc cơ thể chúng ta giữa không gian xanh đầy năng lượng….
  • Để sau những giây phút bận rộn trở về nhà và được lắng nghe tiếng nói cơ thể mình, phục hồi, chữa lành và được yêu thương từ cả thể chất đến tinh thần.

Cuối tuần này, thương mời mọi người về Nhà, trải nghiệm trị liệu chữa lành giữa lòng Blue Zones & khám phá tổ hợp Trị liệu Khoáng Nóng được thiết kế bởi Huyền thoại khoáng nóng Raymond.

Tiến độ xây dựng dự án Eco Village Saigon River cập nhật tháng 12 năm 2023.

Tiến độ xây dựng dự án Eco Village Saigon River cập nhật tháng 12 năm 2023.

Tiến độ xây dựng dự án Eco Village Saigon River cập nhật tháng 12 năm 2023.

Tiến độ xây dựng dự án Eco Village Saigon River cập nhật tháng 12 năm 2023.

Tiến độ xây dựng dự án Eco Village Saigon River cập nhật tháng 12 năm 2023.

Tiến độ xây dựng dự án Eco Village Saigon River cập nhật tháng 12 năm 2023.

Tiến độ xây dựng dự án Eco Village Saigon River cập nhật tháng 12 năm 2023.

Tiến độ xây dựng dự án Eco Village Saigon River cập nhật tháng 12 năm 2023

Tiến độ xây dựng dự án Eco Village Saigon River cập nhật tháng 12 năm 2023.

Tiến độ xây dựng dự án Eco Village Saigon River cập nhật tháng 12 năm 2023.

Tiến độ xây dựng dự án Eco Village Saigon River cập nhật tháng 12 năm 2023.

Tiến độ xây dựng dự án Eco Village Saigon River cập nhật tháng 12 năm 2023.

Tiến độ xây dựng dự án Eco Village Saigon River cập nhật tháng 12 năm 2023.

Tiến độ xây dựng dự án Eco Village Saigon River cập nhật tháng 12 năm 2023.

Tiến độ xây dựng dự án Eco Village Saigon River cập nhật tháng 12 năm 2023.

Tiến độ xây dựng dự án Eco Village Saigon River cập nhật tháng 12 năm 2023.

Tiến độ xây dựng dự án Eco Village Saigon River cập nhật tháng 12 năm 2023.

Tiến độ xây dựng dự án Eco Village Saigon River cập nhật tháng 12 năm 2023.

Tiến độ xây dựng dự án Eco Village Saigon River cập nhật tháng 12 năm 2023.

Tiến độ xây dựng dự án Eco Village Saigon River cập nhật tháng 12 năm 2023.

Tiến độ xây dựng dự án Eco Village Saigon River cập nhật tháng 12 năm 2023.

Tiến độ xây dựng dự án Eco Village Saigon River cập nhật tháng 12 năm 2023.

Tiến độ xây dựng dự án Eco Village Saigon River cập nhật tháng 12 năm 2023.

Tiến độ xây dựng dự án Eco Village Saigon River cập nhật tháng 12 năm 2023.

Tiến độ xây dựng dự án Eco Village Saigon River cập nhật tháng 12 năm 2023.

Tiến độ xây dựng dự án Eco Village Saigon River cập nhật tháng 12 năm 2023.

Nguồn ảnh:  Team Út Land.